Menu

Generalforsamling 2019

image
Mark Lindberg
04. februar 2019 kl. 14:47
d. 22-02-2019 kl. 17

SØNDER HYGUM BOLDKLUB

Generalforsamling d.22. februar 2019 kl. 17 i klubhuset.

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af protokolfører
 3. Formandens beretning om det 36. regnskabsår til godkendelse
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer iflg. vedtægternes § 11

På valg er:

 • Mark Lindberg (2015) / modtager ikke genvalg
 • Michael Jensen (2011) / modtager genvalg
 • Børge Jensen (2017) / modtager genvalg
 • Martin Clausen (2005) / modtager genvalg

Der er plads til op til ni bestyrelsesmedlemmer i bestyrelsen.

 1. Valg af to suppleanter iflg. vedtægternes § 11
 2. Valg af revisorer iflg. vedtægternes § 12
  På valg er:
 • Flemming Lange / modtager genvalg

 

 Sdr. Hygum Boldklub

Formand Martin ”Smed” Clausen