Menu

Generalforsamling 2018

image
Mark Lindberg
05. februar 2018 kl. 10:34
D. 13-02-2018 kl. 19

SØNDER HYGUM BOLDKLUB

Generalforsamling

 1. 13. februar 2018

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af protokolfører
 3. Formandens beretning om det 36. regnskabsår til godkendelse
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer iflg. vedtægternes § 11

På valg er:

 • Sara Clausen (2010) / modtager genvalg

Der er plads til op til ni bestyrelsesmedlemmer i bestyrelsen.

 1. Valg af to suppleanter iflg. vedtægternes § 11
 2. Valg af revisorer iflg. vedtægternes § 12
  På valg er:
 • Erland Christiansen / modtager genvalg

 

 Sdr. Hygum Boldklub

Formand Martin ”Smed” Clausen