Menu

Generalforsamling 2017

image
Mark Lindberg
07. februar 2017 kl. 18:29
d. 21 Fabruar kl 18:30

SØNDER HYGUM BOLDKLUB

Generalforsamling

 1. 21. februar 2017

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af protokolfører
 3. Formandens beretning om det regnskabsår til godkendelse
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer iflg. vedtægternes § 11

På valg er:

 • Martin ”Smed” Clausen (2005) / modtager genvalg
 • Michael Jensen (2011) / modtager genvalg
 • Mark Lindberg (2015) / modtager genvalg
 • Kristina Laustsen (2013) / modtager ikke genvalg

Der er plads til op til ni bestyrelsesmedlemmer i bestyrelsen.

 1. Valg af to suppleanter iflg. vedtægternes § 11
 2. Valg af revisorer iflg. vedtægternes § 12
  På valg er:
 • Flemming Lange / modtager genvalg

 

Sdr. Hygum Boldklub

Formand Martin ”Smed” Clausen